Soňka

Dospělý člověk je jen dítě se zkušenostmi.

REIKI

   Najdete mě zde: http://www.telovsouladu.cz/

Reiki

Nabízím první stupeň léčby dotykem Reiki. Jde o příjemnou holistickou masáž, která se provádí v leže přes šaty. Při klidné hudbě, nebo v tichosti, jak si sami přejete.

První stupeň reiki umožňuje člověku odstraňovat blokády, zbavovat tělo škodlivin, vyvolat uvolnění a přijímat pozitivní životní energii

Reiki I. můžeme používat pro samoléčbu nebo léčbu druhých lidí. Nikdy bychom reiki neměli nikomu vnucovat, ale nabízet.

Sílu reiki nemůžeme ovlivnit. Proudí jí přesně tolik, kolik jí je příjemce ochoten akceptovat

Při každé léčbě, bychom o reiki měli požádat. Měli bychom poprosit o to, abychom mohli sloužit jako kanál pro její přenos.

 

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií.

Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami.

 Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit.

Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

 

 
Masáž je vyjádřením lásky, pečující láskyplným dotykem.